BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek Liseleri Ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllendirildi

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Mahmut KURTARAN, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK'un başkanlığında çevrim içi yapılan "1000 Okul Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" ödül törenine katıldı.
Meslek Liseleri Ve Güzel Sanatlar Liselerinin Enerjilerini Birleştiren Yarışmada Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Mesleki eğitimi güçlendirmek, okullar arası başarı farklarını azaltmak ve eğitimde fırsat adaletini sağlamak için geliştirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencileri, proje kapsamındaki meslek lisesindeki arkadaşları ile sanatsal etkinliklerde buluştular.

 

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında, öğrencilerin resim ve müzik çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen "1000 Okul Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" yarışmasında, dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere Bakanlığımızca ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce çeşitli ödüller verildi.

 

Akran eğitiminin güzel bir uygulaması olan 1000 Okul Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor çalışması kapsamında Müzik ve Resim alanında il birincisi olan öğrencilerimiz Bakanlığımızca Laptop bilgisayar, ikinci ve üçüncülere tablet bilgisayar İl Müdürlüğümüzce de kitap, kalem seti, saz, gitar ve resim seti ile ödüllendirildi. Ayrıca  Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzce  dereceye giren tüm öğrencilerimize Teşekkür Belgesi; Öğrencilerimize Rehberlik eden öğretmenlerimize Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK  tarafından Başarı belgesi verildi. Yarışmaya katılan meslek lisesi öğrencilerini yarışmaya hazırlayan Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de müdürlüğümüzce kitap, kalem seti ve Teşekkür Belgesi ile ödüllendirildi.

 

Ödül töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK: "Mesleki eğitim ve sanat eğitiminin bir arada konuşuluyor olması çok yakın hususların bir araya gelmesi anlamına geliyor. Biz bütün öğrencilerimizin sanatsal faaliyetlerin içinde olmasını, iyi izleyiciler ve dinleyiciler olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" faaliyeti bir yarışma ile nihayetlendi.

 

81 ilde güzel sanatlar liselerindeki gönüllü öğrencilerimiz, öğretmenlerinin rehberliğinde büyük bir akran dayanışması örneği sergileyerek 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına çevrim içi ortamda müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktardı. Bu etkileşimde 92 güzel sanatlar lisesinden 996 mesleki ve teknik lisesine yol açıldı ve yaklaşık 7 bin mesleki teknik lisesi öğrencimiz müzik ve resim alanlarında özel eğitimler aldı.  Bu eğitimleri arkadaşlarına 1000'in üzerinde güzel sanatlar lisesi öğrencimiz verdi. Ayrıca 22 sivil toplum kuruluşu da bu faaliyete destek oldu. İnanıyorum ki hayranlık uyandıran bu dayanışma bundan sonra yapılacak birçok çalışmaya örnek teşkil edecek." dedi.

 

Öğrencileri tek tek kutlayan Bakanımız Sayın SELÇUK, onlarla konuştukça ne kadar güzel bir işe imza atıldığını gördüğünü belirterek projenin devamının geleceğini duyurdu.

 

Ödül töreninde öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürümüz KURTARAN, ''Sevgili Öğrenciler, 2023 Eğitim Vizyonunda özelikle Mesleki Eğitim ile ilgili ayrı ve özel bir başlık açılmış, büyük bir ilerleme hedefi konulmuştu. Bu başlık içinde mesleki eğitimin önemini artırmak, eğitimin sektörle iş birliği içinde yürütülmesi, rehberlik ve erişim imkânlarının artırılması, yeni nesil müfredatlar, eğitim ortamlarının zenginleştirilmesi, eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek, yerli ve milli savunma sanayisinin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını geliştirmek gibi çok önemli konular vardı. Şimdiye kadar yapılan özverili çalışmalarla bu hedeflerin birçoğu hayata geçirildi.  Yapılan Bu güzel çalışmalarla ülkemizde mesleki eğitim ile ciddi bir farkındalık oluştu.

Bütün bu genel çalışmalar dışında bir de özellikle okullar arası başarı farkını azaltmak ve bazı dezavantajlı okullarımızı güçlendirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" hayata geçirildi.

 

"Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında 5 okulumuz var. Bu meslek liselerimizde hem akademik manada hem de kültürel ve sosyal manada ciddi çalışmalar planlandı. Bu çalışmaların birçoğunu hayata geçirdik. Bunların etkisi de görülüyor. Örneğin bu okullarımızın tümünde teknoloji ile desteklenen çok modern kütüphaneler yapıldı.

 

Proje kapsamında bulunan okullarımızda öğrencilerimize, öğretmelerimize ve velilerimize yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bu kapsamda öğrencilerimizin akademik, kültürel, sportif ve mesleki başarılarını artırmaya yönelik rehberlik hizmetleri sunduk.

Sınava girecek öğrencilerimize Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz tarafından eğitimler verildi. Proje kapsamındaki okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize yönelik çeşitli eğitimler düzenledik. Batman Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM); tarafından ''Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'' kapsamında Öğretmen ve Öğrenci Arasındaki Çift Yönlü Motivasyon İlişkisi ve İletişim konusu proje dâhilindeki okullarda çalışmalar yapıldı.

Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında "fikri mülkiyet ve sinai haklar egitimi" verildi

Öğrencilerimiz için Ölçme ve Değerlendirme Merkezimizce hazırlanmış olan ''Beceri Temelli Tekrar Testleri'' basılı hale getirerek öğrencilerimize ulaştırdık. Müdürlüğümüzün Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) işbirliği ile yürütülen TYT-AYT analizleri yapıldı. Müdürlüğümüz Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ( ÖDM ) tarafından ''Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme'', ''Tamamlayıcı Değerlendirme'' çalışmalarında akademisyen ve konu uzmanlarınca iş birliği yapıldı. 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında bulunan okullarda görevli 200 öğretmenimize eğitim ve seminerler verildi.  Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Eray Selçuk tarafından proje kapsamında bulunan 5 okulumuzda görevli öğretmenlerimize yönelik 'Çoktan Seçmeli Madde Yazımı ile Beceri Temelli Madde Yazımı' konularında online eğitimler verildi.

 

Yine Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yusuf SÖZER tarafından Proje kapsamında bulunan 5 okulumuzda görevli 200 öğretmenimize akademik bilgiler verilerek, Ölçme ve Değerlendirme Merkezince yapılan çalışmalarla yapılabilecek çalışmalar anlatıldı. Bu hususta; meslek liselerinde okuyan öğrencilerin portfolyolar ve rubrikler bağlamında başarılarının değerlendirilmesi, projelerde uygulanabilecek rubrikler, öğretmenlerin sınıflarında hazırlayabilecekleri başarıyı ölçen rubriklerin içeriklerine yönelik eğitimler verildi.

Covid-19 salgınıyla birlikte geçilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirmesi kapsamında Batman ÖDM tarafından yapılan anket çalışmaları, ihtiyaç analizleri doğrultusunda öğrencilerin yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim dönemlerindeki psikolojik durumlarına yönelik çevrim içi seminer verildi. Uzman Psikiyatrist Doç. Dr. Veysi ÇERİ'nin katıldığı seminerde öğretmenlere, salgın dönemi ve sonrası öğrencilerde oluşabilecek anksiyete bozuklukları, kaygı durum bozuklukları, aile ve okul iş birliği açısından sürecin değerlendirilmesi, kriz durumlarına karşı yapılması gereken faaliyetler öğretmenlerle paylaşıldı.

Ayrıca 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi' kapsamında öğrencilerin istifade edebilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Merkezimizce hazırlanmış olan ''Beceri Temelli Tekrar Testleri '' kitapları öğrencilerimize ulaştırıldı. 9.-10.-11. Sınıflara yönelik hazırbulunuşluk sınavı uygulandı. Hazırbulunuşluk sınavı neticesinde öğrencilere yardımcı destek programı uygulandı. Proje kapsamında yapılan toplantılar, eğitimler ve ilgili materyal destekleriyle meslek liselerinde okuyan öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması, ilerleyen süreçlerde YKS gibi merkezi sınavlarda başarılarının yükselmesi hedeflendi. 

Cumhuriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde inşaat bölümü ve Elektrik ve Elektronik bölümleri ile ilgili DÖSE açıldı.

Batman Bilim ve Sanat Merkezi 1000 okul projesi kapsamında meslek lisesi öğrencilerine yönelik ahşap, yapay zekâ, yazılım, robotik kodlama, fizik, kimya ve biyoloji atölyeleri düzenlendi.

Projesi kapsamında; 5 okulumuzda idareci, öğretmen ve öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğümüz İlk Yardım Eğitim Merkezinde iki günlük ilk yardım eğitimi verildi. Verilen eğitimin öğrencilerde ilk yardım bilincinin gelişmesi; öğrencilerimizin, yaralı ve hastalara doğru bir müdahale tarzı geliştirmeleri açısından çok faydalı olacağı, öğrencilerin eğitimden sonra yaralı ve hastaya müdahale ederken yanlış uygulama yapmanın önüne geçilmesi planlanarak öğrencilere farkındalık eğitimi verilmiştir.

Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından veli bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Velilerimizle ilgili alınan talepler doğrultusunda Halk Eğitim Merkez Müdürlükleri tarafından eğitimler organize edildi

 

Bundan sonraki süreçte de proje kapsamındaki okullarımızın fiziksel şartlarını geliştirmeye yönelik çalışmalarının yanında öğrencilerimizin akademik, kültürel, sportif ve sanatsal beceri ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir.

Projenin sonuçları ilerleyen dönemlerde Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce takip edilecek ve proje kapsamındaki okullarımızın akademik, sanatsal, bilişsel ve mesleki yönden gelişimleri için çalışmalar devam edecektir.

Ayrıca projemiz kapsamında Güzel Sanatlar Lisemiz ile iş birliği yaparak sizlerin sanatsal anlamda kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak istedik. Bu kapsamda yaptığımız resim ve müzik yarışması sonucunda gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri ve sizlerin başarınızda emekleri geçen öğretmenlerinizi tebrik ediyorum." dedi.  

 

 25-06-202125-06-202125-06-202125-06-202125-06-2021

 

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.