Duyurular Süt İzni Uygulaması (Önemlidir)

Süt İzni Uygulaması (Önemlidir)

İLİMİZE BAĞLI TÜM İLÇE, OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

             Bilindiği gibi, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfındaki sınıf, branş (Rehber, Okul Öncesi dahil) öğretmenlerimizin, çalışma saatleri yönünden,  diğer Devlet memurlarına göre farklılık arz ettiğinden dolayı, süt izni uygulamasında Müdürlüğümüzce tereddütte düşülmüş olup, konu hakkında Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.

           Ancak; konuya ilişkin görüş yazımızın cevabı, Müdürlüğümüze ulaşıncaya kadar, personelin mağdur edilmemesi amacıyla, öğretmen ve personel arasında branş ve unvan ayırımı yapılmaksızın tüm idareci,öğretmen ve diğer personel için, süt izni uygulamasının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. maddesi ve 16/01/2013 tarihli ve 34932 sayılı İzin Yönergesinin 10. Maddesi doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

 

SÖZ KONUSU MADDELER AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 104. Maddesinin (d) fıkrasında,

 “ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” Denmektedir.

 

16/01/2013 tarihli ve 34932 sayılı İzin Yönergesinin 10 maddesinde;

“Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Denmektedir.

 Yayın:08.03.2013 - Güncelleme:08.03.2013 - 11:02 - Görüntülenme:1234