BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi’ Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ projesi tanıtım ve açılış toplantısına Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İlçelerin Mülki İdare Amirleri, Resmi Kurum Müdürleri, STK Başkan ve Temsilcileri, Okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından toplantının açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran yaptı.
‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar Projesi’ Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kurtaran; “Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin iyi yönetilmesi, eğitimin her aşamasında planlı ve programlı olunmasına bağlıdır. Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırladığımız bu projelerimiz çocuklarımızı bir bütün olarak yetiştirip onları hayata hazırlayacak projeler olarak düşünülmüştür.

Projelerimizde genel olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, akademik başarılarını artırmaya yönelik çeşitli olimpiyatlar düzenlemek; kitap okumayı yaygınlaştırıp öğrencilere okuduğunu anlama ve kendini doğru ifade etme gibi becerileri kazandırmak; kitap okumayı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirmek; okur ve yazar buluşmaları ile öğrencilerimizin yazarlık ile ilgili bilgi edinmesini ve isterlerse ileride nasıl iyi birer yazar olabileceklerini öğretmek; öğrencilerin hazırcılıktan kurtulup kendi sorumluluklarını tanımasına ve yaşama uyum sağlayacak beceriler kazanmasına yardımcı olmak; pansiyonlarımızda kalan öğrencilerimizin verilecek değerler eğitimi seminerleri ile ahlaklı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak; yine pansiyonlarımızda kalan öğrencilerimizin kendilerini ev ortamında hissetmelerini sağlamak; onlara beden, zihin, ahlak ve ruh bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş birer birey olma imkânı sağlamak; kuşak çatışmaları ve iletişim problemleri ile ilgili sorunların seminerler aracılığıyla giderilmesine yardımcı olmak; öğrenciler arasında maalesef yaygınlaşan çirkin söz ve argo kavramların kullanılmasının önüne geçmek; öğrencilerle rol model olmuş kişileri buluşturarak başarı öykülerini paylaşmaları suretiyle kendilerine rol model olmalarını sağlamak; öğrencilerimize tarihi kültürümüzü ve zengin mirasımızı tanıtmak ve bunun için zaman zaman kadim illerimize, üniversitelerimize ziyaretler düzenlemek amaçlanmıştır.

Projelerimizin hayata geçmesi, hayat bulması için idarecilerimiz ve öğretmenlerimize, büyük görevler düştüğünü, sürece destek ve ilgileri ile katkıda bulunacaklarına olan inancımı ifade etmek isterim. Eğitimin önemli bir ayağını oluşturmaları nedeniyle idareci ve öğretmenlerimize yönelik projelerimiz de bulunmaktadır. Öğretmen ve idarecilerimizin mesleki kariyerlerine faydalı olmak açısından Öğretmen Buluşmaları, Genç Öğretmen Buluşmaları, Eğitim konferansları ve Lider Yönetici gibi Projelerimizi de hayata geçiriyoruz. Bu projelerimizde eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerimizin motivasyonunu ve öğretimsel liderliğini, kişisel ve mesleki gelişimini artırmanın yanında öğretmenlerimizin eğitimle ilgili sorunlarını aracı kullanmadan rahat bir ortamda Milli Eğitim Yöneticileriyle paylaşmalarına imkân sağlamak ve sorunların çözümünde etkin ve hızlı olmak amaçlanmaktadır.

Projelerimiz kapsamında, Sayın Valimizin öncülüğünde, Okulöncesinde okullaşma oranının arttırılması ile ilgili, başlatmış olduğumuz ‘Çocuğumu Seviyorum Anasınıfına Gönderiyorum’ çalışması, şu an itibari ile öğrenci sayımızın bir önceki yıla kıyasla yüzde yetmiş oranında artmasını sağlamış, buda bizi projelerimizin uygulanabilirliği açısından umut var kılmaktadır. Bizler Batmanımızı eğitim alanında bölgemizin cazibe merkezi olan illerinden biri yapmak için çaba sarf etmekteyiz. Projelerimizin başarılı olmaması için hiçbir makul neden gözükmemektedir. Hazırlanan bütün projelerimiz uygulanabilirdir ve uygulama açısından bütün okul müdürlüklerimizi bağlayıcıdır. Projelerimizin hayata geçmesi, hayat bulması için idarecilerimizin ve öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, velilerimizin yani tüm eğitim paydaşlarımızın katkı ve desteğine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmek isterim. Kamuoyundan beklentimiz projelerimizin takipçisi olmalarıdır. Birazdan sizlerle 22 projemizi paylaşacağız. Fakat ihtiyaca binaen yeni projeler hayata geçireceğimizi de ifade etmek isterim. Şüphesiz ilimizde eğitimin niteliğinin artırılması, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi ve Batmanımızın eğitim alanında hak ettiği yere gelmesi için yapılacaklar sadece bu gün burada sunulacaklar ile sınırlı değildir. Örneklik teşkil etmesi açısından sınırlı tutularak bazıları buraya alınmıştır.

Öte yandan projelerimiz sadece örgün eğitimle ilgili değildir. Beşikten mezara, yani hayat boyu eğitimin/öğrenmenin gerekliliğine olan inancımızla Eğitimin önemli bir ayağı olan yaygın eğitimi ve ayrıca mesleki eğitimi de çok önemsiyoruz ve çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Örneğin 15 -16 Şubat tarihlerinde mesleki eğitimi ve ilimizde mesleki eğitimin geleceğine dair iş çevreleri, sektör temsilcileri, işkur, üniversitemiz ve diğer paydaşlarımızın katılımıyla bir çalıştay yapılacaktır. Bu çalıştayla mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılması, sektörün beklentilerinin karşılanması için uzman ve sektör temsilcileri ile görüş alış verişinde bulunacak, alınan kararlar bağlayıcı olacak ve kamuoyuyla paylaşılıp mevzuat çerçevesinde uygulamaya konulacaktır.  

Eğitim sürecinde bizlere düşen öğrenci ve gençlerimizin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve onların; değerlerine sahip çıkan, kendini doğru ifade eden, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır. Teknolojinin hızla gelişip değiştiği 21. yüzyılda, yarınlarımıza güvenle bakabilmek için bugün sağlam aynı zamanda insani olan temeller atmak zorundayız. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yolu da nitelikli eğitimdir. Bu bilinçle devletimiz, eğitimin her alanında tüm gücüyle seferber olmuştur ve gerekli yatırımları yapmaktadır. Bizler de devletimizin bu atılımlarında elimizden geleni milli bir görev olarak kabul edip çalışmaktayız. Her geçen gün yeni proje ve çalışmalarla Batman eğitimini örnek bir konuma taşıma gayreti içerisindeyiz.

Uzun zamandır gönülden bir titizlikle gerçekleştirilen eğitim çalışmalarımız ve akabinde takip süreci; AR- Ge ekibimizin bilimsel gerçekler ışığında geliştirdikleri birçok projemizin ülke genelinde de örnek teşkil edecek şekle gelmesi samimi, gayretli ve özenli çalışmalarının bir sonucudur.

İnanıyorum ki bu samimi, fedakâr ve dürüst çalışmalar ile daha büyük başarılara imza atılacaktır. Düşünme yetimizi doğru bilgiyle birleştirip modern eğitim ortamları içerisinde geliştirmek; toplumsal değerlerimizi koruyarak insana faydalı olacak şekilde kullanmak ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak gayreti içerisinde daha başarılı projelerle ilimize ve ülkemize hizmet etmeyi, öğrencilerimize yeni ufuklar açmayı şiar edindik. Bu vesileyle, projelerimizin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde her zaman bize sınırsız destek sunan, teşvik eden ve yönlendiren, Sayın Valimize Batman Maarif camiası olarak şükranlarımızı sunarız. Ayrıca projelerimize katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, yerel basınımıza ve eğitim süreçlerinde emeği geçen tüm idareci, öğretmen, veli ve Batmanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran’ın açış konuşmasının ardından Vali Ahmet Deniz bir konuşma yaptı. 

Vali Deniz; “Öncelikle vatanını, milletini, bayrağını, ülkesini seven; milli, manevi ve insani değerlerine sahip sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği, güzellikleri yüreğinde taşıyan ve hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir nesil yetiştirmek zorundayız. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en önemli etken kuşkusuz eğitimdir. Ülkemizin geleceğini yarınlara taşıyacak olan çocuklarımızın vatanını ve bayrağını seven birer birey olarak yetiştirilmesinde başta eğitimciler olmak üzere hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Milli ve manevi değerlere sahip, iyi eğitim almış, kendi fikrini ifade edebilen, demokratik değerlere bağlı, inançlı bir gençlik, toplumun muasır medeniyetler seviyesine yükselmesinde en büyük etkendir.

Gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin temel özelliğine bakıldığında eğitimde başarılı olduklarını görmekteyiz. Günümüzde ülkelerin en önemli sermayesi iyi yetişmiş insan gücüdür. Nitelikli insan gücüne sahip değilseniz günümüzün rekabetçi ortamında ayakta durmanız oldukça güçleşir.

Son yıllarda ülkemiz birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da çok önemli mesafeler kat etmiştir. Ancak bunu yeterli görmek mümkün değildir. Özellikle ülkemize yönelik son döneklerdeki saldırıları gördükten sonra hepimizin sorumluluğu artmıştır. Bu saldırıları boşa çıkarmak için 2023 hedeflerimize ulaşabilmek ancak ve ancak nitelikli bir eğitimden ve iyi yetişmiş insan gücünden geçmektedir.

170 bin öğrencisiyle genç bir nüfusa sahip olan ilimizde birinci hedefimiz bu genç kuşağa nitelikli bir eğitim vermektir. “Nitelikli Eğitimde Kararlı Adımlar” diyerek bir gönül yolculuğuna geçiyoruz. Bu yolculukta hepimize çok önemli görevler düşmektedir. Batman ilimizde çocuklarımızın eğitimde başarılı olabilmesi için toplumun her kesiminin bu projeye sahip çıkması önem arz etmektedir. Özellikle üniversitemiz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımızın kısacası toplumun her kesiminin katkısıyla, desteğiyle eğitimde bir başarı hikâyesi yazabiliriz. Bu başarı hikâyesi için bu şehirde yeterli inanç ve potansiyel mevcuttur. Yapacağımız tek şey samimiyetle, severek yürekten inanarak özveriyle çalışmaktır.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra ülkemizde eğitim yatırımları, altyapı, üst yapı, karayolları, sağlık hizmetleri, kişi başı milli gelir düzeyi ve yaşam standartlarımız bakımından önemli mesafe kat edildi. Bunu yeterli görmek mümkün değil. Özellikle eğitimdeki başarıyı mutlaka yakalamak zorundayız. Ülkemize karşı dışardan destekli hain terör örgütleri var. 15 Temmuz bunun bir örneği. Onun için hep birlikte bir seferberliğe ihtiyacımız var. Nasıl ki Çanakkale de Kurtuluş Mücadelesinde bir araya geldiysek, bu günde buna ihtiyacımız var. Özellikle eğitim alanında daha fazla ihtiyacımız var. Batman her şeyin güzelini hak ediyor; duruşuyla hareketi ile vatanına milletine bağlılığı ile örnek bir şehir, bu şehrin güzel insanlarını motive etmeliyiz.” diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde başlatılan “Çocuğumu seviyorum Anaokuluna Gönderiyorum” projesi ile kısa bir sürede çok ciddi paralar harcamadan önemli başarının elde edildiğini belirten Vali Deniz,  “Bu şehrimize, insanımıza ve eğitimcilerimize güvendik,  güzel bir koordinasyonla %70 gibi ciddi artışla okullaşma oranında bir artış sağladık. Bu proje sayesinde elde edilen başarıyla ilimiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örnek gösteriliyor.

 Bugün Batman her yerde okuyor kampanyasını başlatıyoruz. Gelin hep beraber ailelerimizle her akşam yarım saat kitap okuma saati yapalım ve çocuklarımıza örnek olalım. Anne baba hep beraber okuma alışkanlığını kazanalım, okuma olmadan bir yere varmamız mümkün değil.

Yanlış kişiler tarafından eğitim verildiği zaman ülkenin nereye gidebileceğini 15 Temmuz da hepimiz gördük.  Bir taraftan iyi eğitim derken bir taraftan da yanlışa bulaşan kim olursa olsun onlarla mücadele edeceğiz. Bu ülkede hainlik yapana yer yok. Hep beraber vatanımıza sahip çıkacağız. Vatan olmadan hiçbir şeyin anlamı yok. Vatanseverlik de sadece konuşmakla olmayacak. Biz icraatını göstereceğiz bu gün bu projeyi gerçekten önemsiyoruz. Onun için herkes bu projenin takibini yapacak” diye konuştu.  Vali Deniz, konuşmasının sonunda projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başarılar diledi.

Vali Ahmet Deniz’in konuşmasının ardından ‘Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar’ projesinin tanıtımı yapılan sunumla gerçekleşti.

16-01-201716-01-201716-01-201716-01-201716-01-201716-01-201716-01-201716-01-2017

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.