DYS ye giremeyen kurumlarımızın yapması gereken işlemler.