BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı Başladı

İlimizde Mesleki Eğitimde Niteliğin Geliştirilmesi, İstihdamın Arttırılması amacıyla planlanan Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı başladı. İki gün sürecek olan Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayına Vali Ahmet Deniz, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Çidem, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Besim Eviz,  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, BATSO Başkanı Abdulkadir Demir, Batman Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Talat Kara, KOSGEB İl Müdürü Evren Arıkan, Batman’da faaliyet yürüten bazı oda ve sektör temsilcileri ile eğitimciler katıldı.
Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı Başladı

Çalıştay Batman Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Zafer Korkmaz’ın mevcut durum analizini içeren sunumunun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın açış konuşmasıyla devam etti.

Kurtaran; Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanabilmesi için temel dayanak noktası eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hale getirilmesidir. Türkiye’nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar büyük önem kazanmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş  döndürücü gelişmelerin etkisi bütün sektörlerde ve hayatın her alanında hissedilmekle birlikte değişimin en çok etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş  hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen mesleki ve teknik eğitimin önemi tüm dünyada giderek artmaktadır. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir iş birliğini gerekli kılmaktadır.

Bakanlığımızın temel önceliği mesleki ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli bilgiyi, beceriyi ve yetkinliği kazandırmaktır.

İnsanı insan yapan vasıflardan en önemlisi insanın üretme kapasitesidir. İnsanın üretme vasfı kendisinin üretim alanındaki tecrübesidir. Ticaretin ayakta kalmasının yegâne şartı nitelikli insandır. Nitelikli insanı ve nitelikli ticareti geliştirmenin en önemli faktörü eğitimdir. Bu sebeple mesleki eğitime daha çok önem verilmelidir.

İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 16’sı resmi  5’i özel  olmak üzere; toplamda 21 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz bulunmaktadır. Bu okullarımızdaki  27 Alan 38 Dalda toplam 12.166 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bunun yanı sıra ilimizde yapımı devam eden ve toplam 108 dersliği ihtiva eden 5 Mesleki ve Teknik Lise, bu okullara ait toplam 400 öğrenci kapasiteli iki pansiyon, 2 spor salonu ve 7 atelye bulunmaktadır. Bu verilere baktığımızda Mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasından ziyade bugün bizim temel önceliğimiz mesleki eğitimin niteliğini arttırmak olmuştur.

Eğitim sadece okullarda değil, mesleki eğitimlerin verildiği iş kollarında da önemlidir. Okul sadece eğitimin bir bölümüdür. Mesleki eğitim erbabından öğrenilir. Mesleki eğitimde usta-çırak ilişkisi olmazsa olmazlardandır. Özellikle şehrimizi ve ülkemizi amade edebilmek için mesleki eğitimin tek çıkış noktası olduğu kanaatindeyiz. Bu sebeple mesleki eğitimin niteliğinin arttırılması için Milli Eğitim Bakanlığı olarak seferberlik içerisindeyiz.

Mesleki ve Teknik Eğitimi iyileştirmek amacıyla yapılan yenilik ve çalışmaları sektöre aktarmak, sektörün mesleki eğitime daha fazla destek verilmesini sağlamak, mesleki ve teknik eğitimde özel sektörün payını artırmak, karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak ve mesleki eğitimde okul-sektör işbirliğini geliştirmek amacıyla ilimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayını düzenlemekteyiz. Bu çalıştay vesilesiyle Batman’ın temel ihtiyaçlarından biri olan istihdama cevap verecek meslek alanları oluşturmayı ve sektör işbirliğiyle bütünleşmeyi amaçlamaktayız. Bakanlığımız 30 ilimizde tematik meslek liseleri açılmasına karar verdi. Nedir Tematik Lise? Bölgenin ihtiyaç duyduğu eğitilmiş iş gücünün sağlanmasında kilit rol oynayacak, gelişen teknolojinin ihtiyaç duyacağı nitelikte mezunlar verecek,  sektörün istihdam edeceği alanlarda eğitim verecek sonuçta sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek liselerdir. Bunun yanında tematik meslek liselerindeki kontenjanı ve hangi alanda meslek lisesi açılacağını İl İstihdam Kurulları belirleyecek. Böylece tematik meslek lisesini bitiren bir öğrencinin yaşadığı ilde iş bulmasının önü de açılmış olacak. Örneğin Kars’ta hayvancılık, Bursa’da otomotiv, Samsun’da sağlık alanında tematik meslek liseleri açılacak ve bu alanda istihdam sağlanacak. Önümüzdeki süreçte ilimizin üretimine, ticaretine katma değer sağlayacak ve nitelikli istihdamı arttırmayı beraberinde getirecek bu türden okulları ilimize kazandırmak için gerekli çalışmalar yürütmekteyiz.

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir işleve sahip olan mesleki ve teknik eğitimde, ilimiz düzeyinde karşılaşılan sorunların olup olmadığı ve varsa bu sorunların hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi, sonrasında sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilmesi ilimizde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi için bu çalıştay büyük önem taşımaktadır. Bu çalıştayla mesleki ve teknik eğitim sistemi içinde çalışan yönetici ve teknik öğretmenler ile mezun ettiğimiz insan kaynağını istihdam eden ve mesleki eğitimin aktif bir parçasını oluşturan siz sektör temsilcilerinin fikir ve önerilerinden yararlanmayı amaçlıyoruz.

İlimizde Mesleki ve Teknik Eğitimin geleceğine önemli bir ışık tutacağına inandığım bu çalıştayın gerçekleşmesi için bizi harekete geçiren ve ilimizdeki tüm eğitim öğretim faaliyetlerine sınırsız destek ve imkân sağlayan Sayın Valimize ve ülkemiz genelinde mesleki eğitimde niteliğin arttırılması için yoğun çaba ve emek harcayan ve bu çalıştayda bizi yalnız bırakmayan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ilimiz ekonomi ve ticaretinin temelini oluşturan ve mesleki eğitimin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz ve değerli görüşlerinizle bu çalıştaya katkı sunacak sektör temsilcilerimize ilimizin eğitim faaliyetlerini hassasiyetle takip eden ve destek sunan basın mensuplarımıza bu çalıştayda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi ifade ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.  İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran’ın ardından Vali Ahmet Deniz bir konuşma yaptı.

Vali Deniz; “Gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin temel özeliğinin nitelikli bir eğitim politikasına sahip olmalarından kaynaklandığını belirten Vali Deniz, bilgi ve teknolojiye sahip olan ülkeler diğer ülkelerle kıyaslanmayacak derecede geliştiklerini vurguladı.

Vali Deniz; “2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için üretim faaliyetlerini artırmamız gerekiyor. Üretimi ise nitelikli insan gücüyle yapacağız. Ülkemizin altyapı, teknolojik donanım ve insan gücü konusunda bir eksiği yoktur.  Üretimimizi artırmak için teknolojik gelişmeleri mutlaka takip etmeliyiz. Küresel rekabet karşısında direnebilmek için bu süreçleri takip ederek, kendimizi yenilememiz gerekiyor.

Batman, çok canlı ve hareketli bir şehir. Son dönemlerde Hükümetimiz ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kalkınma ve istihdama yönelik birçok proje açıklandı. İlimizin bu projelerden daha fazla faydalanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz.”  diye konuştu.

Ülkemizin birçok alanda saldırı altında olduğunu söyleyen Vali Deniz, ‘Bu saldırılara rağmen halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde milli ve manevi değerlerine sahip çıkması ve üretimde de yakaladığı ivme sayesinde bu saldırıların bertaraf edildiğini belirterek,   bu coğrafyada huzurlu,  mutlu ve güçlü yaşamak için mutlaka üretim yapmalıyız.’ diye konuştu.

Konuşmasının sonunda, yapılan çalıştayı “Nitelikli Eğitime Kararlı Adımlar” projesinin destekleyici bir unsuru olarak gördüğünü belirten Vali Deniz, çalıştayın hem ülkemize hem de ilimize hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalıltay, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Çidem’in yaptığı konuşmayla devam etti.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Çidem; “Öncelikli olarak Batman Valimizin destekleriyle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla böyle bir çalıştayın düzenlenmiş olmasından dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirmek için bu tür çalıştaylara ihtiyacımız var. Bizi davet ettiler bizde memnuniyetle geldik, burada bakanlığımızın yapmakta olduğu çalışmaları sizlerle paylaşacağız.” diyen Daire başkanı Çiğdem kısa konuşmasının ardından slayt eşliğinde bakanlığın çalışmalarını anlattı.

Batman Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı, yapılan konuşmalarının ardından oluşturulan 3 ayrı komisyon ile çalışmalarına öğleden sonra devam etti. İki gün sürecek olan çalıştay sonuç ve raporlaştırma bölümü ile sona erecek.

16-02-201716-02-201716-02-201716-02-201717-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201717-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-201716-02-2017

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.