BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Aylıksız izin sürelerinin adaylık süresine dahil edilip edilmeyeceği hk.

Aylıksız izin sürelerinin adaylık süresine dahil edilip edilmeyeceği hk.

İLİMİZE BAĞLI TÜM İLÇE, OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

 

 

ÖZET: Aylıksız izin verilen veya aylıksız izinli sayılan aday memurun, aylıksız izin sürelerinin adaylık süresine dahil edilip edilmeyeceği hk.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin (B) bendi gereğince yirmi dört ay aylıksız izin verilen veya aynı maddenin (G) bendi gereğince askerlik nedeniyle aylıksız izinli sayılan aday memurun, azami adaylık süresi olan 2 yıllık sürenin aşması sebebiyle temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulamadıklarını belirterek, bahsi geçen personelin asalet tasdiklerinin nasıl yapılacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinde, “… Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.” hükmü; 55 inci maddesinde, “Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahare sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır…” hükmü; 58 inci maddesinde, “Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde; “Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim grubuna dahil edilerek tamamlattırılır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin incelenmesi neticesinde;

- Aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öngördüğü asgari bir, azami iki yıllık sürenin fiilen Devlet memuru olarak geçirilmiş olması gerektiğinden, adaylık süresi içerisinde doğum, askerlik vb. sebeplerle aylıksız izne ayrılan personelin aylıksız izinde olduğu sürelerin adaylık süresine dahil edilemeyeceği,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri “adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olmaları”  şartına bağlanmış olup,  aday olarak atanmış Devlet memurlarının temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj olarak belirlenen eğitim programlarına mevzuatta belirlenen sürelere uygun şekilde tabi tutulmalarının sağlanması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiği,

mütalaa edilmektedir.

 

 

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.