Haberler ASKERLİK SEVK TEHİR FORMU

ASKERLİK SEVK TEHİR FORMU

ASKERLİK SEVK TEHİR FORMU

İLİMİZE BAĞLI TÜM İLÇE, OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

         İlimiz öğretmenleri iken, "Bakaya durumunda bulunmadığını" Askerlik durum belgesi ile ibraz etmesi kaydı ile stajyerliği süresince askerliğini tehir etmek isteyen personelin, kurumuna müracaat ederek "Sevk Tehir" formundan üç nüsha düzenlenip ve mühürlendikten sonra ilgilinin elden Müdürlüğümüz özlük bölümüne ulaştırması halinde, stajyerliği süresince Askerliğinin sevk tehir işlemi yapılmak üzere gerekli belgelerle birlikte resmi bir yazı ile Bakanlığımıza gönderilmektedir.
Sevk tehiri teklif formları, ani gelişen durumlar hariç olmak üzere, yükümlülerin sevke tabi oldukları celp dönemlerinden en az bir ay önce üç nüsha halinde Müdürlüğümüz özlük bölümüne elden teslim edilecektir.

Aksi halde gönderilen formların işleme alınmayacağının bilinmesini rica ederim.

 Yayın:13.06.2012 - Güncelleme:13.06.2012 - 23:12 - Görüntülenme:1007