BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

64. Madde ile ilgili mevzuat bülteni (Çok önemlidir.)

64. Madde ile ilgili mevzuat bülteni (Çok önemlidir.)

İLİMİZE BAĞLI TÜM İLÇE, OKUL VE KURUM MÜDÜRLÜKLERİNE

 

İlgi:   MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 26/10/2011 tarihli ve 72195 sayılı İntibak Bülteni 

        06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer DeğiştirmeYönetmeliği’nin 27 nci maddesi ile anılan yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlığımıza bağlı öğretmen kadrolarında göreve başlayanların zorunlu bölge hizmeti ile yükümlü olacakları ve bu yükümlülüklerini eğitim kurumu bazında tamamlamaları hükme bağlanarak, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan illere zorunlu bölge hizmeti yükümlülüğünü tamamlamak üzere atanan ve halen bu illerde görevlerine devam etmekte olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın muafiyet kapsamına alındıklarından, gerek 06/05/2010 tarihinden sonra gerekse 11/06/2000 tarihinden sonra ilk defa Bakanlığımız kadrolarında göreve başlayan öğretmenler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanması hususunda tereddüte düşülmesi üzerine, uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından uygulamaya esas teşkil etmek üzere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup, alınan cevabi yazının bir örneği 04/02/2011 tarih ve 7972 sayılı yazımız ekinde valiliklere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca, bu bağlamda;

 

        657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanmanın öncelikli şartı, “atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi personel olmak” olduğundan, zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırılmış olan ve adı geçen yönetmeliğin yayımlandığı 06/05/2010 tarihinden önce Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayan personelin anılan fıkra hükmünden yararlanamayacağı değerlendirilmiştir.

 

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.