BATMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler ile ilgili yazı ve ekleri için TIKLAYINIZ

 

 

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı        : 43769797-10.07-E.652511                                                                             19.01.2016

Konu        : 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında

                 Okutulacak Seçmeli Dersler

 

 

 

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28/05/2013 tarihli ve 22 sayılı Kurul Kararı

            eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.

        b) 04/09/2014 tarihli ve 86 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu  Kararı eki İmam Hatip

            Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.

 

        Bakanlığımıza bağlı ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında ilgi (a) ve (b) Çizelgeler uygulanmakta olup, bu Çizelgelerde zorunlu derslerin yanında seçmeli derslere de yer verilmiştir.

        Baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimi gerektiren ders kitapları/öğretim materyallerinin, öğretmen ve öğrencilerimize 2016-2017  eğitim öğretim yılı başında sunulabilmesi amacıyla  bu okullardaki öğretmen norm kadrolarına yönelik yapılacak güncelleme çalışmaları da dikkate alındığında seçmeli derslerin seçimiyle ilgili iş ve işlemlerin ivedilikle yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca  öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği´nde belirtildiği üzere diğer dersler gibi seçmeli derslerin de notla değerlendirilmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin eksiksiz yapılması gerekmektedir.

         Bu nedenle, okul müdürlüklerimizin aşağıdaki hususları gözönünde bulundurması önem arz etmektedir : 

•2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında  okuyacak olan öğrencilerimiz  haftada toplam 2 saat,  imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrencilerimiz ise haftada toplam 1 saat  seçmeli ders seçeceklerdir.

•2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyacak öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır. Öğrenciler, kendilerine uygun olan  dilekçe örneğini kullanarak ders seçimlerini yapacaklardır.

•Seçmeli derslerin   kaç kez ve kaç saat seçilebileceği   ilgi (a) ve (b) Çizelge´lerde belirtilmiş olup, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz  ve velileri için sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edecektir. 

•Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

 

 

•İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belirli derslere yönlendirilmeyecektir.

•Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır.

 •Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimiz okul müdürlüklerimiz tarafından bilgilendirilecek ve  ekli  dilekçe örnekleri  okullarda görülebilecek  ve kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulacaktır.

•2015-2016  eğitim öğretim yılında ilkokul  4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimizin ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli dersleri Ek’te yer alan dilekçe örneklerine göre velilerinin de rehberliğinde düzenlemeleri sağlanacak ve  okul müdürlüğüne  19 Şubat 2016  tarihine  kadar teslim etmeleri istenecektir.

•Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimleri  19 Şubat 2016 tarihi akşamına kadar e-okul sistemine okul yönetimleri tarafından işlenecektir.

Öğrencilerimizin seçmeli ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin  19 Şubat 2016  tarihine kadar  yapılması ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı  için seçmeli ders kitap ihtiyacının olumsuzluklara sebep vermeyecek şekilde belirlenmesi ve ayrıca seçmeli derslerin notla değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz yapılması amacıyla gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                     Yusuf TEKİN    

                                                                                                                                                                                        Bakan a.          

                                                                                                                                                                                         Müsteşar

 

 

EK: Dilekçe örnekleri (8 sayfa)

 

 

 

 

DAĞITIM

Gereği                                                            Bilgi

 

B Planı                                                           A Planı

Gap Mahallesi 2503. Sokak No3 Merkez / BATMAN - Santral (0488) 280 72 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.